AlterNation - music magazine about Electro, Industrial, EBM, Gothic, Darkwave and more
redellious
Recently added articles
Recently added events
redellious
[ Create new message ]

Level: Non-active editor
Sex: Female
Please sign in to see more information

Additional info about the user:

Articles added: 5
Events added: 1


User About:
"Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy. Cieszę się, że myślę. Myślcie, że się cieszę. Świadomość jest tańcem radości. Moja świadomość tańczy przed lampą deszczu przed łupiną ściany przed sklepem spożywczym z wiecami kapusty przed ustami mówiących przyjaciół przed własną ręką nieoczekiwaną przed niewydrążoną rzeźbą rzeczywistości — w przepychu najlepszej zabawy i najwznioślejszego nabożeństwa nieoddzielnie moja świadomość tańczy. A kiedy porwie się taniec, zwyczajem każdego kłębka, pójdę do nieba — gdzie się nic nie czuje, gdzie od początku byłem, zanim byłem, gdzie już do końca będę, gdy nie będę, tam — radość nie do opisania. . . . . . To wszystko." /M.Białoszewski/